onsdag 6 oktober 2010

Advokatens arbete

Min advokat som jag har haft hjälp av har gjort ett fantastiskt arbete och varit väldigt engagerad i mitt ärende. Hon gjorde verkligen allt hon kunde för att hjälpa mig och hon trodde på mig. Hon har skrivit åtskilliga välformulerade inlagor både till PSR och skiljenämnden och verkligen grävt i mina handlingar, som har blivit ganska många med åren. Inför och under skiljeförhandlingen hade advokaten ett juridiskt biträde som också var väldigt engagerad.

Dessvärre var det ju så att jag hade minnesluckor vad det gäller vad som hände efter förlossningen innan skiljeförhandlingen. Det är inte särskilt konstigt egentligen tycker jag själv att jag hade minnesluckor eftersom jag har varit så väldigt sjuk under så många år 

Att jag hade legat på epiduralkatetern under 8 timmar på rygg   diskuterade jag inte med min advokat förrän  någon dag innan skiljeförhandlingen. Då först fick min advokat det klart för sig genom att vi diskuterade själva förlossningen. Därför kunde jag berätta om det för skiljenämnden personligen under skiljeförhandlingen och det var anledningen till att vi inte hade tagit upp det tidigare i våra skrivelser till PSR och skiljenämnden. Då var det för sent att skriva någonting om det till skiljenämnden.

Därför tog jag upp det muntligt inför skiljenämnden under skiljeförhandlingen. Det var då en nyhet för skiljenämnden.

Jag hade minneslucka om att jag var tillbaka på BB något dygn efter utskrivningen efter att jag hade haft extremt hög feber. Att jag själv hade försökt att få tag i journalerna från BB redan 1999 och ringt och frågat varför det inte var med några journaler från BB utan bara förlossningsjournalen. Jag mindes även att jag frågade personen som jag pratade med, om inte det var lite konstigt att det saknades journaler från BB, och jag har alldeles bestämt för mig att hon instämde i det.

Det minnet väcktes också till liv när min advokat under skiljeförhandlingen påpekade att det inte fanns några journaler från BB och läste ur förlossningsjournalen bl a min förlossningsläkares namn.

Allt det här blev glasklart för mig först efter skiljeförhandlingen så det kände advokaten inte heller till innan skiljeförhandlingen.

Om vi bara hade haft tillgång till journalerna från BB, där det högst troligt står att vi ringde först och frågade vad vi skulle göra när jag hade haft så hög feber och även om återbesöket hos förlossningsläkaren på BB. Då hade det varit mycket lättare för mig att minnas och att förmedla det till advokaten innan skiljeförhandlingen och vi hade även kunnat ta upp det i skrivelser till LÖF/PSR och skiljenämnden.

Dessutom hade BB-journalen varit ett tungt bevismaterial.

Min advokat påpekade under skiljeförhandlingen att anestesijournalen är väldigt knapphändigt ifylld. Det framgår t ex inte att läkaren stack två gånger för att sätta in epiduralkatetern.Det framgår inte heller varför det byttes anestesiform till narkos heller.

Om advokaten och jag hade haft tillgång till de undersökningsfynd som min nuvarande neurolog har gjort 2009, (dvs efter skiljeförhandlingen) hade vi kunnat agera på annat sätt.

Skiljedomen kanske hade blivit helt annorlunda om skiljenämnden hade haft tillgång till dessa viktiga uppgifter dels från mig och om de hade haft tillgång till journalen från BB och de neurologiska undersökningsfynden som min nuvarande neurolog har gjort.

Skiljenämnden hade fått en  mycket tydligare och mer rättvis bild om min sjukdomsdebut om vi hade haft tillgång till allt det här innan skiljeförhandlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar