tisdag 14 juni 2011

Länk till artikel i Aftonbladet om en kvinna som har drabbats av Myelit.

I söndags den 12 juni 2011 var det en artikel i Aftonbladet om en ung kvinna, Maria som har drabbats av Myelit. Artikeln handlade om hur fruktansvärt sjuk hon är och vilka svårigheter i vardagen som hon drabbas av. Att hon erbjuds ett demensboende av kommunen när hon och hennes familj vill få möjligheter att skaffa ett boende som hon kan fungera i, tillsammans med sin familj. Maria är bara 36 år och har två små barn som behöver henne.

Länk till artikeln:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13158603.ab

Väldigt tragiskt för både henne och hennes familj.

Det finns en osäkerhet om orsaken till hennes Myelit som jag uppfattar det, läkarna vet inte varför hon har drabbats av det.

Frågan som jag ställer mig då är, har Maria möjligtvis fått ryggbedövning/epidural? Hon har ju fött två barn så möjligheten finns ju.

Kan det finnas någon koppling där?