lördag 31 januari 2015

Många kvinnor skadas vid förlossning - kan det möjligtvis bero på det ökade epiduralanvändandet?

Reviderad 2016-08-17

Det framkommer mer och mer att många kvinnor skadas vid förlossning.

Kan det möjligtvis bero på det ökade epiduralanvändandet?

I en artikel i tidningen Må bra i decembernumret 2014, talas det om att så många som varannan kvinna skadas vid sin förlossning. Länkar artikeln:

http://mabra.com/varannan-kvinna-skadas-av-att-foda-barn/

På Nyhetsmorgon i TV4 den 18 december 2014 togs också upp att förlossningsskador är väldigt vanligt. Det kan bero på att antalet instrumentella förlossningar ökar sägs det i inslaget. Som i sin tur vad jag har förstått kan bero på att epiduralanvändandet också har ökat. Barnmorskeförbundets ordförande, Ingela Wiklund är intervjuad i inslaget.
Länkar inslaget:

https://www.youtube.com/watch?v=txaD81z0Q3o 

Läs även mitt tidigare blogginlägg som handlar om en intervju som är gjord i Svenska Dagbladet i juli 2013 med representanter från barnmorskorna. Citerar från blogginlägget:
"Stockholm ligger högst i landet när det gäller epiduralbedövningar bland föderskor – men också allvarliga bristningar. Enligt de barnmorskor SvD talat med är det ökade epiduralanvändandet direkt kopplat till barnmorskornas stress och brist på tid"
Länkar hela blogginlägget:
 

http://anitasepiduralskada.blogspot.se/…/intressant-artikel…

Tidningen GT tog den 18 december 2014 upp att förlossningsvården blöder och håller på att bli en förlossningsfabrik. Barnmorskor slutar för att arbetssituationen är mer eller mindre omöjlig.
Länkar artikeln: 

http://www.expressen.se/gt/helena-pa-vag-att-bli-en-forlossningsfabrik/ 

Bifogar även länk till ett reportage om mig och min skada efter epidural som var  i Nr 10/2014 i tidningen Allas. I reportaget uttalar sig även barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och Dr Björn Brageé (även "Arga doktorn i SVT), om epiduralanvändandet vid förlossning och risker med det. 

http://allas.se/ryggbedovning-skonsamt-eller-skadligt/

Jag har tidigare gjort ett blogginlägg om en amerikansk artikel om risker med epiduraler vid förlossningar. Jag bifogar hela det blogginlägget:

http://www.anitasepiduralskada.blogspot.se/2014/07/medical-risks-of-epidural-anesthesia.html

Det finns advokater i USA som verkar ha specialiserat sig på förlossningsskador och då även på epiduralskador. Se bifogad länk:

http://www.birthinjuryjustice.org/what-can-go-wrong-with-the-birth-process/potentially-dangerous-medications/anesthisia-related-negligence/

De säger i artikeln i länken nedan, jag citerar:
 "If not properly performed, the mother can suffer from the following epidural injuries:

 • Nerve damage
 • Seizures
 • Headaches
 • Cardiac arrest
 • Difficulty breathing
 • Wrongful death"

Det framgår även att barnet kan bli skadat.

Jag hittade en annan artikel där advokater i USA också tar upp problematik som kan uppstå av epidural. Se bifogad länk:
http://www.hg.org/article.asp?id=30006

De problem som kan komma efter epiduralen är, jag citerar direkt från artikeln:

"• Severe headaches
• Difficulty urinating
• Nausea and shivering
• Variability in fetal heart rate
• Improper positioning of the infant
• Respiratory depression in the infant
• Permanent nerve damage to the mother
• Spike in temperature (fever)

The last complication is particularly alarming. A recent study out of Boston found that epidural-related fevers can lead to problems in infants, including poor muscle tone, difficulty breathing, seizures and low Apgar scores (which measure an infant's general health)."

Mina egna reflektioner är:

Vad händer vid flera stick och om samma nål används igen, vilket förekommer ibland? 
Då kan det väl komma in virus/bakterier i hela ryggkanalen och ända upp till hjärnan.

Jag undrar även vad som händer med nerverna i ryggen om man ligger på rygg i många timmar som åtminstone jag gjorde vid min förlossning 1992,  med epiduralkatetern insatt hela tiden? 
Det blir ett väldigt stort tryck.  
Då kan väl nerver bli förstörda.

Kan det inte bli ett hematom (blödning) i ryggkanalen då också,  förutom att nerver kan bli skadade av trycket?

Durapunktion, som kan uppstå vid felstick kan i sig ge en blödning/hematom vad jag förstår. Flera stick ska visst också medföra de riskerna. 

Vad jag förstår av tidigare gjort blogginlägg om information som fanns att läsa på Vårdguidens hemsida i oktober 2010,  kan det ibland bli skador på nervrötter och ryggmärg och att skador kan uppstå genom att nålen eller slangen kan ge en blödning, nervskada eller att en infektion i ryggkanalen uppkommer.

2010-10-23 gjorde  jag ett inlägg på min blogg där jag skrev om den information som då gick att läsa på Vårdguiden om ryggbedövning vid förlossning, jag citerar:

"Enligt information på Vårdguidens hemsida står att läsa att feber, huvudvärk och/eller ryggsmärtor upp till tre veckor efter ryggbedövning kan vara tecken på allvarlig infektion och bör bedömas av läkare."

"Det framgår av texten att det ibland kan bli skador på nervrötter och ryggmärg men att det är mycket sällsynt. Skador kan uppstå genom att nålen eller slangen kan ge en blödning, nervskada eller att en infektion i ryggkanalen uppkommer."

Det sista stycket är inte med i sin helhet längre på Vårdguidens hemsida om ryggbedövningar vid förlossningar. 

Länkar hela blogginlägget:
http://anitasepiduralskada.blogspot.se/2010/10/vardguiden-angaende-ryggbedovning-vid.html

2010-10-25 gjorde jag också ett blogginlägg där jag tog upp att redan 1999 tog man upp som en programpunkt på Läkarsällskapets riksstämma:

"SKA VI VERKLIGEN STICKA FOLK I RYGGEN?"

Jag citerar från det blogginlägget:

"Redan 1999 på Svenska Läkarsällskapets Riksstämma under punkten 25 MS i programmet togs problemet upp under rubriken:

"SKALL VI VERKLIGEN STICKA FOLK I RYGGEN?"

Man belyser att det under senare tid har kommit fram att det finns vissa risker med ryggbedövningen och att det under stora uppföljningsstudier har visat sig att det regelbundet händer att patienter har fått svårartade nervskador som kan vara livet ut.

I interpellation  2001/02:376 till den dåvarande socialministern om ersättning enligt patientskadelagen togs  upp att  patienter ska kunna få ersättning enligt patientskadelagen för sin skada om man skadas inom svensk hälso- och sjukvård.  Problemet att vissa patienter faller mellan stolarna och inte får ersättning från patientförsäkringen, togs upp. Som ett exempel i interpellationen tas det upp att en drabbad patientgrupp är kvinnor som fått skador efter epiduralbedövning vid förlossning. Att kvinnorna har råkat oförtjänt illa ut vid förlossningen vid en vanlig behandling och att de inte heller har rätt till ersättning från patientförsäkringen."

"Att det är en nästintill försvinnande liten patientgrupp gör inte frågan mindre viktig. I värsta fall handlar det om skador som är bestående livet ut. Utöver många års lidande för både de drabbade kvinnorna och deras familjer, handlar det dessutom om försämrade möjligheter till arbete och inkomster".

"I utredningen tar man upp problematiken med skador som har uppstått av epiduralbedövning vid förlossning och att det kan bli skador av både läkemedlet och tillvägagångssättet.
"De uppkomna skadorna har som regel bestått i känselnedsättning eller värk i rygg och benmuskler, men även fall av försvagning av muskler eller t o m förlamning har förekommit"
 
Länkar hela blogginlägget:
http://anitasepiduralskada.blogspot.se/2010/10/vad-som-redan-ar-kant-angaende.html

Som jag har skrivit tidigare är jag inte sjukvårdsutbildad på något sätt men  jag har gjort min alldeles egna personliga resa i sjukvård och genom svenskt patientförsäkringssystem och har då läst och lärt mig en hel del. Jag hoppas inte att jag retar upp någon doktor nu för det är inte min avsikt.

De kvinnor som blir skadade av epidural vid sina förlossningar måste få hjälp efteråt och därför borde en specialistmottagning inrättas för de med misstänkta epiduralskador där det finns samlad kompetens. Det vill säga olika specialister, anestesiläkare,  neurolog och kanske även gynekolog, vad vet jag. Men en mottagning där man är öppen för att dessa skador faktiskt finns och där kvinnorna kan få hjälp med undersökningar och behandlingar av olika slag. Även att få hjälp att sätta ett orsakssamband med epiduralen för att kunna få ersättning från patientförsäkringen.
Dit patienter har rätt att söka sig själva  om hon nu inte hittar en välvilligt inställd doktor som har lust att skriva en remiss. Det här borde gälla även för de som har blivit skadade av epidural vid operationer vilket också händer, så det kan gälla även män.

Som det är nu så åker dessa skadade kvinnor runt i sjukvården och ingen vill ta tag i det här. Jag har kontakt med flera av de här kvinnorna och de går på starka smärtmediciner efter förlossningen men ingen vill se sambandet med epiduralen. En del har som migrän och en del har skiftande förlamningstillstånd med mera men alla av oss har värk i kroppen. En ung kvinna beskrev det som att det känns som om ryggen har gått av och det känner jag också igen, precis så har det varit för mig också.

Dessa kvinnor får även svårt att få ersättning och vara sjukskrivna trots att de inte kan arbeta längre och riskerar utförsäkring från Försäkringskassan. Det antyds gärna att det skulle vara psykiska orsaker till sjukdomstillståndet som kan vara att man inte kan gå längre.....eller har kronisk migrän och värk i hela kroppen.

Det är oerhört frustrerande för oss som har råkat ut för det här dels för att det är en alldeles omöjlig bevisbörda gentemot patientförsäkringen kombinerat med en oerhörd sorg, ilska och maktlöshet över hur livet har blivit för oss efter våra förlossningar. Så det är verkligen inte konstigt att vi blir ledsna ibland och gråter utan att vi för den skull är psykiskt sjuka. En ganska normal reaktion skulle jag vilja säga.

Det är många personliga tragedier bland oss skadade kvinnor. Ekonomisk ruin och dessutom handikapp och värk för resten av livet och vem bryr sig?

Kvinnor fortsätter att föda barn  i Sverige och i hela världen under dessa villkor och dessutom utan ett fungerande skyddsnät för att de inte har något annat val. Gravida kvinnor kan inte backa ur och säga - jag struntar i att föda barn just nu eftersom plats på BB och patientsäkerhet inte kan garanteras för mig och mitt barn. Det går inte  att  skjuta på förlossningen några veckor/månader eller år utan det sker när det sker.

Jag hävdar fortfarande att gravida kvinnor inte är medvetna om att det finns så stora risker med att ta epidural vid förlossning. De får inte information innan förlossningen på mödravården vilket borde vara rimligt. Om man innan förlossningen söker på ryggbedövning på internet så kommer man till Vårdguidens, 1177 information där det talas en del om riskerna. Dessvärre tror inte jag att så många läser det innan förlossningen utan de litar på att mödravården skulle ta upp det här med dem innan förlossningen om det fanns risker med det.

Det kan väl ändå inte finnas någon enda kvinna som vill ha handikapp och värk för resten av livet för en mindre smärtsam förlossning? 

En förlossning pågår ett antal timmar och ja,  det är smärtsamt men satt i relation till att ha handikapp och smärtor för resten av livet som ger stora svårigheter att ta hand om sig själv och sitt barn och även ger ekonomiskt katastrofala följder, så är det nog ändå överkomligt.

Alla blir inte skadade men vi är betydligt fler än de som syns i statistiken.

Jag har väldigt svårt att förstå att födande kvinnor lämnas utan barnmorska under aktivt pågående förlopp. Det är mycket som kan gå snett under en förlossning. En förlossning är väl att jämställa med en operation  och man lämnar väl inte patienten på operationsbordet mitt under pågående operation.

Så varför lämnas födande kvinnor i aktivt skede utan barnmorska?

Är det verkligen ett klokt samhällsekonomiskt beslut att fördela våra skattepengar på det sättet så att barnmorskorna måste förorda epidural till de födande kvinnorna för att de ska hinna med sitt arbete?

Jag tycker att det är väldigt skrämmande och beklämmande att det här verkligen händer gravida kvinnor i vårt rika land Sverige, år 2016,  oavsett vem som är ansvarig.


Min egen kommentar 2015-02-24: 

Igår var det i tidningen Kvällsposten/Expressen en artikel om en kvinna som har blivit förlamad efter ryggbedövning/epidural. Jag bifogar länken:
http://www.expressen.se/kvallsposten/kvinna-fick-forlamning-efter-ryggbedovning/


En ny kommentar från mig 2015-03-06 med anledning av artikel i Amelia.se om att förlossningsskadorna i Sverige ligger väldigt mycket högre än i andra länder. Jag citerar från artikeln: 

" - Andelen kvinnor med skador under förlossning utan instrument:

1. Polen: 0,1 procent
2. Israel: 0,3 procent
3. Italien: 0,4 procent
4. Slovenien: 0,4 procent
5. Portugal: 0,5 procent
--- Sverige: 3,5 procent

- Andelen kvinnor med skador under förlossning med instrument:

1. Polen: 0,5 procent
2. Israel: 1,3 procent
3. Italien: 1,3 procent
4. Slovenien: 1,6 procent
5. Portugal: 1,8 procent
--- Sverige: 12,7 procent"

Återigen, hur kan vi  i vårt rika land tillåta att det här händer?

Länkar artikeln:
http://www.amelia.se/artiklar/svenska-kvinnor-bland-de-i-europa-som-far-mest-forlossningsskador/ 
måndag 15 december 2014

Finansinspektionen riktar hård kritik mot LÖF, patientförsäkringen

Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över patientförsäkringen, LÖF riktar hård kritik mot LÖF.

"Patientförsäkringen LÖF, som ägs av landstingen, har varken haft koll på hur de utrett patientskador eller vilka klagomål deras kunder har haft om verksamheten. Det har nu Finansinspektionen kommit fram till efter att ha granskat verksamheten. Kritiken mot patientförsäkringen är inte nådig och finansinspektionen kräver nya rutiner." Citerat från inlägget på TV4 Nyheterna, den 11 december.
Bifogar länken:
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3028603

Finansinspektionen påbörjade en granskning i höstas efter att de hade fått in ett trettiotal anmälningar mot patientförsäkringen, LÖF. TV4 Nyheterna tog upp detta den 19 november.

"Patienter som felbehandlats i vården kompenseras inte tillräckligt och dessutom behandlas de illa. Finansinspektionen ska nu utreda hur patientförsäkringen LÖF, den instans som man kan anmäla vårdskador till, egentligen hanterar felbehandlade patienter." Citerat från inlägget den 19 november.
Bifogar inlägg:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/fi-ska-granska-patientklagom%C3%A5l-3016563

Samma dag tog TV4 Nyheterna upp att flera vårdskadade anmäler försäkringsbolag.
"Cirka 30 personer har anmält LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, och nu utreds fallen nu av finansinspektionen. Ulrika Holmgren är en av de som drabbats" Citerat från inlägget.

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/fler-v%C3%A5rdskadade-anm%C3%A4ler-f%C3%B6rs%C3%A4kringsbolag-3017180

Det här är en väldigt välkommen granskning, inte minst för oss som har blivit skadade av epidural.

fredag 26 september 2014

Sydsvenskan och tidningen City i Malmö har skrivit artiklar om vårt möte på Socialdepartementet

Idag är det artikel både i Sydsvenskan och i City Malmö om vårt möte som vi hade på Socialdepartementet för några veckor sedan. På mötet fick vi träffa två tjänstemän och vi fick ett väldigt bra bemötande.

Jag föredrog en inledning på mötet som innefattar alla de problem som vi har haft efter att skadan har inträffat. Inledningen innehöll också våra önskemål om förändringar och krav på upprättelse för oss som har blivit skadade av epidural.

På mötet berättade vi om våra förlossningar och hur livet har blivit för oss efteråt.

Vi skulle ha varit sex kvinnor på mötet som alla har blivit skadade av epidural vid våra förlossningar men två kunde inte närvara.  Men deras berättelser föredrogs också på mötet.

Bifogar länkar:

http://www.city.se/nyheter/forlossningsskadade-kampar-for-upprattelse/

http://www.sydsvenskan.se/sverige/kampar-vidare-for-upprattelse/

I City Malmös papperstidning såg artikeln lite annorlunda ut. Jag bifogar den därför här:
 

söndag 7 september 2014

"Patienttorget" om tragiska öden som inte har fått ersättning från Patientförsäkringen

Läs artikel på Patienttorget om tragiska öden som inte har fått ersättning från Patientförsäkringen. Där  belyses bland annat kvinnor som har blivit skadade av epidural vid förlossning och svårigheter att få rätt mot Patientförsäkringen. 

Det belyses även i artikeln att epiduralanvändning inte är helt riskfritt.


Bifogar länk:


tisdag 29 juli 2014

Läs"Medical Risks of Epidural Anesthesia During Childbirth" - "By Lewis Mehl-Madrona, M.D., Ph.D. and Morgaine Mehl-Madrona"


"Lewis E. Mehl-Madrona, M.D., Ph.D.
Associate Professor of Family Medicine and Psychiatry
Department of Family Medicine
University of Saskatchewan College of Medicine"
Articles on Epidurals
"The Medical Risks of Epidural Anesthesia (Epidurals)"


"Permanent Disability from Epidural Anesthesia

a. A disabling condition called spinal arachnoiditis can develop after epidural anesthesia. Of 6 such women, 3 were permanently confined to a wheelchair three years after their initial evaluation.66 None of these patients had any prior spinal surgery or trauma or problems with the spinal cord including previous hemorrhage, infections or other known causes of arachnoiditis. They had no neurological symptoms prior to epidural anesthesia."


"b. Paralysis can occur.68"
Neuropathy is a condition in which sensory changes occur (loss of sensation or hypersensitivity to sensation) with or without chronic pain."
"Neuropathy occurs after epidural anesthesia. It can occur from thrombosis of an artery from trauma from the epidural injection or from the catheter. A lack of adequate blood flow (and therefore oxygen) is called ischemia. This can cause neuropathy also.75"
Adverse reactions in the parturient, fetus and neonate involve alternations of the central nervous system, peripheral vascular tone and cardiac function....
Neurologic effects following epidural or caudal anesthesia may include spinal block of varying magnitude (including high or total spinal block); hypotension secondary to spinal block; urinary retention; fecal and urinary incontinence; loss of perineal sensation and sexual function; persistent anesthesia, paresthesia, weakness, paralysis of the lower extremities and loss of sphincter control all of which may have slow, incomplete or no recovery; headache; backache; septic meningitis; meningismus; slowing of labor; increased incidence of forceps delivery; cranial nerve palsies due to traction on nerves from loss of cerebrospinal fluid."


"13. Accidental Spinal Anesthesia:

When an epidural accidentally turns into a spinal anesthetic, many complications can occur:

 1. Postspinal headaches.
 2. Dysfunction of the bladder is frequent
 3. Occasionally numbness and tingling (paresthesias) of the lower limbs and abdomen develop, and sometimes there is a temporary loss or diminution of sensation in these areas.
 4. Unilateral footdrop (paralysis of the muscle that lifts the foot) has occurred.
 5. Permanent nerve damage (conditions called chronic, progressive adhesive arachnoiditis or transverse myelitis) can occur. These lead to paralysis of the lower parts of the body.
 6. Deaths have been reported.
 7. Difficult breathing
 8. Increased incidence of forceps deliveries.
The reliability of spinal anesthesia with 5% hyperbaric lignocaine was studied among 30 patients undergoing elective Cesarean. Twelve patients had hypotension and four developed severe postspinal headaches. The block progressed to the C2 dermatome in four patients and was associated with dysphagia. This was totally unpredicted and was thought due to altered cerebrospinal fluid dynamics in late pregnancy.35""20. Other Neurological Disabilties:


Other neurological disabilities (including a condition called Horners syndrome) can develop along with hoarseness (from even just one dose of epidural anesthetic).45 Clayton46 reported an incidence of Horner's syndrome during epidural anesthesia for elective Caesarean section of 4%. The incidence of Horner's syndrome with epidural anesthesia for vaginal delivery was 1.33%. They found it impossible to predict which patients would develop a Horner's syndrome. Even the nerves to the face can be blocked, sometimes temporarily, sometimes permanently.47 Tremors and shakes can occur.48 49
Paresthesias (persistent tingling from sensory nerves) occurred in 0.16% of patients in one study (1.6 per 1000) with an incidence of persistent neuropathy of 0.04% (4 per 10,000).50 Four of these patients had a neuropathy which eventually resolved. In another study 3.0% of patients had tingling of the hands or fingers, while 26 of almost 5000 women had persistent tingling or numbness in the lower back, buttocks or legs.51
Dizziness and fainting can become a problem after epidurals. One study found these symptoms persisting in 2.1% of women.52"

"Permanent Disability from Epidural Anesthesia

a. A disabling condition called spinal arachnoiditis can develop after epidural anesthesia. Of 6 such women, 3 were permanently confined to a wheelchair three years after their initial evaluation.66 None of these patients had any prior spinal surgery or trauma or problems with the spinal cord including previous hemorrhage, infections or other known causes of arachnoiditis. They had no neurological symptoms prior to epidural anesthesia. The diagnosis was confirmed by a medical test called myelography in all cases. The epidurals were uneventful and performed according to standard methods.
Arachnoiditis is probably caused from the epidural injection of foreign substances (the anesthetic itself or contaminants in the solution) into the spinal canal.
Subarachnoid cysts can occur in the spine from arachnoiditis produced from the epidural anesthetic.67

b. Paralysis can occur.68 The injection of the local anesthetic into the epidural space can result in the veins becoming engorged, the spinal cord suffering from a lack of oxygen (hypoxia) and the woman developing acute neurological problems. Some of these deficits can become permanent.69 Paralysis can also occur from bleeding into the area during the epidural injection with the formation of a pocket of blood pressing on the spinal cord (hematoma). It can also occur from infection or trauma.
Cranial nerve paralysis can occur at quite a distance from the site of the epidural. This is thought to occur from traction on the spinal cord.70
Paralysis can occur from a condition called anterior spinal artery syndrome after epidural anesthesia during labor.71 Paralysis can occur when the blood flow to the spinal cord becomes so limited that tissue dies. This is called an infarction. A case report of an infarction after epidural anesthesia has been published in which leg paralysis occurred and did not recover. A loss of sensation to pain and temperature also occurred to the level of the mid-chest which partially resolved.72
Of 108 non-fatal complications in one study, five were associated with permanent disability.73 These included damage (neuropathy) to a single spinal nerve, acute toxicity from the local anesthetic, and problems associated with accidental puncture of the dura to become a spinal anesthetic.
Another patient developed paralysis after epidural anesthesia probably due to the anterior spinal artery or central arteries being blocked during the epidural and leading to death of part of the spinal cord.74
Neuropathy is a condition in which sensory changes occur (loss of sensation or hypersensitivity to sensation) with or without chronic pain. Neuropathy occurs after epidural anesthesia. It can occur from thrombosis of an artery from trauma from the epidural injection or from the catheter. A lack of adequate blood flow (and therefore oxygen) is called ischemia. This can cause neuropathy also.75"

Jag länkar hela artikeln hit:
http://www.healing-arts.org/mehl-madrona/mmepidural.htm#medical_risks_epidurals_neurological

Jag har tagit mig friheten att citera en del innehåll från artikeln och bifogar länken till hela artikeln ovan. Den är mycket läsvärd.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns en hel del forskning på epiduralskador även utomlands sedan många år tillbaka.

Kända biverkningar är bland annat myelit som är min diagnos och även svår migränliknande huvudvärk som flera av de andra skadade kvinnorna har och andra besvär som omtalas i artikeln.

Varför får vi då inte ersättning från patientförsäkringen när det här är känt sedan lång tid tillbaka?

I artikeln talas det även om att vi är underinformerade om riskerna kring epiduraler även om inte alla blir skadade av epidural. Det  vore väl rimligt att informeras om möjliga negativa effekter av epidural när det kan bli en så här negativ skadeutveckling. Precis som Jenny skrev i mitt förra blogginlägg, jag citerar:

"Jag lägger mitt liv, mitt barns liv i vårdens händer och de kan inte ens ge information!
Jag tänker på EDA i detta fall. 

Varför får man inte veta riskerna?

Skulle jag/vi vara beredda att ha värk resten av livet för en mindre smärtsam förlossning?
Är beredd och säga nej för alla kvinnor/familjer där ute.

Dessutom kan EDA "förstöra" värkarbetet.
 

Varför blev jag inte informerad?
Vet vården inte själva om detta?
Vad har de för rutin kring detta?

Ja det kommer alltid finnas frågor och vem ska svara på dem?

Något vi alla har rätt och veta för att kunna ta ett bra beslut!
 

Många kvinnors/familjers liv är förstörda. 

Men vem ska hållas ansvarig, var kan vi få stöd och hjälp?

Vem kan hjälpa oss?"

Bra ställda frågor av Jenny tycker jag. Så den stora frågan är då:

"Vem ska hjälpa oss som har hamnat i den här jobbiga situationen"? 

Det går väl inte att reparera våra skadade kroppar men ett erkännande och upprättelse vore snyggt och även skadestånd och livränta som kompensation för våra förstörda liv vore absolut rimligt och självklart att få.   

För framtiden önskar jag att gravida kvinnor blir upplysta om riskerna med epiduraler och därmed har möjlighet att göra ett eget bra val. Baserat på alla kända biverkningar -  INNAN förlossningen,  i lugn och ro, både skriftligt och muntligt.  Jag kan förstå att det verkar avlägset och otroligt osannolikt med den låga skaderisken som finns i statistiken  att just jag skulle kunna bli drabbad av skador vid epidural. Men ingen vill nog vara den där personen som blir skadad, det är nog helt klart.

Som jag har skrivit tidigare så undrar jag hur skadestatistiken är framtagen. Är den bara baserad på skador rapporterade från anestesiklinikerna eller kvinnoklinikerna?  Isåfall finns det nog ett stort mörkertal. Ingen av oss skadade kvinnor som jag har kontakt med ingår i statistiken iallafall. 

Så frågan återstår, vem ska hjälpa oss som har blivit skadade?
 
Jag återkommer till det som jag har tagit upp flera gånger:

"Det kan väl ändå inte vara vårt fel att vi har blivit skadade av epidural vid våra förlossningar och fått våra liv förstörda"

 


torsdag 10 juli 2014

Läs om Jennys förlossning för tre år sedan och hur hennes liv ser ut idag


Min historia startade den 5/6 2011.

Vi kom in ca kl 7 på morgonen då jag haft värkar med jämna mellanrum sedan kl 22 kvällen innan. Jag hade inte öppnat mig mer än 1 cm och vi blev erbjudna att stanna och det gjorde vi.

Värkarbetet gick väldigt långsamt så runt kl 16-17 på kvällen beslutade barnmorskan att ta mitt vatten. Hon frågade oss om vi bestämt oss kring bedövning osv. Nej sa vi, vi vet inte riktigt. Pratat om EDA men vi vet inte. Barnmorskan sa då något i stil med; har ni inte bestämt er är det nog bäst ni tar den. Jag ringer efter läkare.

Värkarbetet satte igång bra men inte tillräckligt. Runt kl 19 kommer en ung läkare och försöker lägga EDA på mig i runt 2 timmar. Hon misslyckas och sticker mig otaliga gånger (jag tror att det rör sig om runt 6-12 stick men det kan vara fler).

Vid denna tidpunkt har mina värkar avtagit trots stimulerande dropp, min dotter blir allt sämre och hennes hjärtslag ligger stadigt på 200. Jourläkare får kallas in och kommer efter drygt en timme. Han misslyckas med första försöket till EDA, sätter den på andra. Då är kl ca 22.00.

Varken jag eller min sambo fick någon information om EDA, hur många stick det var eller några risker mm.

Min dotter blir sämre och till slut beslutas om akut kejsarsnitt. Min dotter mår väl! Skriker omgående. Inga komplikationer för henne, aldrig varit.

Några timmar efter förlossningen börjar värken komma, i huvudet, i ryggen, i hela kroppen känns det som. Efter mycket tjat från mig inser de när de tar tempen att jag har feber. Jag blir allt sämre, min kropp slutar fungera. Det fanns under närmaste dagarna fara för mitt liv. Men ingen lyssnade eller förklarade vad felet var.

Personal sa det var en UVI, (urinvägsinfektion).

Nu tre år senare har varken jag eller min sambo lyckats släppa detta. Min önskan om ett barn till finns hos mig, men min sambo är rädd för mitt eller barnets liv.

I dagsläget lever jag med ständig värk, mest kopplad till högersidan av min kropp, i ansiktet, huvudet och benet. Jag har mycket "huvudvärk" men ingen medicin hjälper. Jag äter idag medicin mot nervsmärta, rena värktabletter och migränmedicin. Det ger mig ett drägligt liv, för det mesta.

Men frågan återstår, vad är det för fel på mig? 

Varför? 
Vad har hänt?

Innan förlossningen hade jag inga av dessa besvär, inga alls!

Jag har försökt att få ut alla mina journaler men jag har haft stora problem att få ut anestesijournalen. Det var olika ursäkter varje gång och de sa att anestesijournalen inte gick att få ut.  

Alla har rätt till sina journaler och efter att jag ringde till Vårdguiden som sa detsamma och att de aldrig hade hört talas om att någon inte hade fått ut sin journal. Då fick jag slutligen ut min anestesijournal också.

Vi hade i juni ett möte med verksamhetschefen för förlossningen. Vi fick en del svar där som jag inte vill gå in på. Men hennes gissning var jag hade blodförgiftning alternativt hjärnhinneinflammation.

Men varför?
Inget det längre går att ta reda på. 
Och vad har det med min ständiga värk att göra?

Verksamhetschefen hade inga problem med att ta ut anestesijournalen och hon sa att hon inte kände till att jag hade blivit nekad att få ut den tidigare. Men det som står i journalen stämmer inte med verkligheten.

Det står i journalen att den första anestesiläkaren stack mig fem gånger och att den andra läkaren stack en gång. Det är helt fel.

Den första läkaren höll på i två timmar att försöka sätta in EDA:n och jag tror att det var betydligt fler stick än fem. Nålen trycktes in gång på gång under de här två timmarna och jag tror inte heller att det byttes nål mellan sticken. Den andra läkaren som stack mig, stack två gånger.

Varje dag är påverkad, för mig och min familj. Jag trodde alltid att jag skulle få 2 eller 3 barn men mitt/vårt liv och framtid har till stora delar blivit förstörda.

Jag lägger mitt liv, mitt barns liv i vårdens händer och de kan inte ens ge information!
Jag tänker på EDA i detta fall. 

Varför får man inte veta riskerna?

Skulle jag/vi vara beredda att ha värk resten av livet för en mindre smärtsam förlossning?
Är beredd och säga nej för alla kvinnor/familjer där ute.

Dessutom kan EDA "förstöra" värkarbetet.
 

Varför blev jag inte informerad?
Vet vården inte själva om detta?
Vad har de för rutin kring detta?

Ja det kommer alltid finnas frågor och vem ska svara på dem?

Något vi alla har rätt och veta för att kunna ta ett bra beslut!

Många kvinnors/familjers liv är förstörda. 


Men vem ska hållas ansvarig, var kan vi få stöd och hjälp?

Vem kan hjälpa oss?

Jag har gjort en anmälan till patientförsäkringen/LÖF i juni i år men har ännu inte hunnit att få något beslut från dem.

lördag 7 juni 2014

Läs om Helena Zetterström som också har blivit skadad av epidural vid förlossning/Helt omöjlig bevisbörda för oss mot LÖF/patientförsäkringen

Precis som jag tog upp i mitt senaste blogginlägg så är det en helt omöjlig bevisbörda för oss att efter att ha blivit skadade av epidural vid förlossning kunna "bevisa" att det är epiduralen som har orsakat våra besvär.

Tidningen "City" har under de senaste dagarna berättat om Helena som också har blivit skadad av epidural vid sin förlossning. Hon får inte heller ersättning från patientförsäkringen (LÖF)  och hennes journal är också borta precis som min var innan skiljeförhandlingen.

Helena ville inte ha epidural vid sin förlossning och blev övertalad till det då det skulle vara så bra. Bifogar länkar;

http://www.city.se/nyheter/helena-skadades-vid-forlossningen-men-far-ingen-ersattning/

http://www.city.se/nyheter/svart-att-helgardera-sig-vid-forlossning/

http://www.city.se/nyheter/hennes-journal-forsvann/

http://www.city.se/nyheter/sus-styr-upp-journalrutinerna/

Även 1,6 och 2,6 miljonersklubben har gjort ett reportage om Helena som jag bifogar länk till:

http://www.1.6miljonerklubben.com/nyheter/artiklar/visa/?id=462

Hur ska vi kunna bevisa någonting när inte ens journalerna finns kvar eller om det som skrivs in i journalerna är bristfälligt?

Det här är ju en väldigt viktig demokratifråga.

I mitt förra blogginlägg hänvisade jag också till artiklar i tidningarna "Dalademokraten" och "Dagens Nyheter", som publicerades i början av maj i år. Där framgår det att Socialstyrelsen har kommit fram till att bara en av fem med undvikbara skador får ersättning från patientförsäkringen.

Jag citerar:
"Det är väldigt allvarligt. Man ska vara mån om att patienter som är berättigade till ersättning också får det, säger Synnöve Ödegård, doktor i folkhälsovetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH)."

Jag citerar från mitt förra blogginlägg:

"Vi har inte en chans. Vi är helt rättslösa mot patientförsäkringen.

Dessutom är vi svårt sjuka och kämpar på med våra liv och lider i det tysta med svåra smärtor och handikapp. Vi orkar inget annat. Från början har vi ett litet barn som ska tas om hand och en del av kvinnorna  har flera barn innan. Vi måste fortsätta att fungera i våra familjer och hem.

De flesta skadade kvinnor som jag känner till kan inte arbeta längre. Därigenom är chansen till att kunna försörja oss väldigt inskränkt.

Helt plötsligt och fullständigt oplanerat tvingas vi till att acceptera ett liv med svåra smärtor och handikapp och dessutom med en urusel ekonomi. Utan att vi kan påverka situationen alls. Vi är helt beroende av våra män både ekonomiskt och rent praktiskt eftersom det är så mycket som vi inte kan göra själva längre.

Innan förlossningen var vi självständiga och självförsörjande kvinnor med en framtida yrkeskarriär. Då hade vi ett normalt liv.

Hur ska vi orka eller kunna driva våra ärenden juridiskt  med den omöjliga bevisbördan? 

Vi är helt chanslösa. 

Jag har processat ända upp i skiljenämnd utan att få någon som helst ersättning. 

Men faktum kvarstår, att vi åkte fullt friska in till BB för att föda barn och kom ut med svåra skador som har förstört resten av våra liv och gjort oss till fångar i våra egna kroppar.

In frisk till BB - ut sjuk

Det kan väl ändå inte vara vårt fel att vi har blivit skadade vid våra förlossningar?"

Är det verkligen så här det ska gå till i ett demokratiskt land?

Är patientförsäkringens agerande verkligen sanktionerat av myndigheter och politiker?

Kan det vara avsikten med patientförsäkringen att handlägga ärenden på det här sättet?

Det är ju våra skattepengar som används och som ska hjälpa patienter som har haft oturen att bli  skadade i sjukvården, eller hur?