måndag 2 juli 2012

"Kvinna förlamades efter kejsarsnitt" artikel i Kristianstadsbladet

Idag fick jag ett mail från en kvinna som berättade om en annan kvinna som har blivit förlamad efter att hon har fått epiduralbedövning. i samband med ett kejsarsnitt i februari i år.

Tidningen Kristianstadsbladet hade en artikel om kvinnan och hennes familj den 9 mars 2012.
Länkar artikeln:

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1612557/Kvinna-forlamades-efter-kejsarsnitt.html

Enligt artikeln förlorade kvinnan känseln i fötterna efter förlossningen och sedan dess är hon förlamad i vänster ben. Kvinnan kan inte gå längre utan måste åka rullstol när hon ska förflytta sig. Hon har smärtor i ryggen där de satte sprutan och ner i benet.

När artikeln skrevs hade hon vad jag förstår varit inlagd på sjukhus med sin familj i 33 dagar.

Kvinnan säger i artikeln "När jag kom hit till sjukhuset kunde jag gå på egna ben. De har förstört mitt liv här, säger Jamila, som själv är utbildad sjukgymnast och har jobbat i yrket i tio år, innan paret kom till Sverige för drygt ett år sedan och ansökte om asyl."

Vad jag förstår av artikeln så är läkarna inte helt säkra på orsaken till förlamningen.
En av de behandlande läkarna har i ett intyg till Migrationsverket menat att det är möjligt att hennes psykiska hälsa förvärrar symtomet i benet.

Som jag har berättat tidigare i min blogg så har även min psykiska hälsa blivit ifrågasatt. Det här gäller även för andra kvinnor som har blivit skadade av epidural som jag har kontakt med.

Jag hittade en annan artikel om samma kvinna, Jamila, som är daterad några dagar senare än tidningsartikeln. I den artikeln framgår det att en anestesiläkare har uttalat sig om ett möjligt  orsakssamband med epiduralen som jag förstår det.
Länkar artikeln:

http://vgnt.se/migrationsverket-betalar-privat-rum-pa-bb/

Jag och andra skadade efterlyser ett större samarbete mellan anestesiläkare och neurologer. Det är anestesiläkarna som sätter epiduralerna och borde veta vad som kan hända om det går fel och det är neurologerna som får ta hand om oss skadade efteråt.

Det är i stort sett omöjligt att få en läkare att sätta ett orsakssamband.

Jag återkommer till det jag har tagit upp tidigare.

Hur ska vi skadade patienter någonsin kunna bevisa ett orsakssamband?

Det här är ett jätteproblem för oss som har blivit skadade .

Vi är inte ute efter att sätta dit någon läkare. Vi vill bara ha rätt till vård och övrig hjälp som vi  behöver med anledning av våra handikapp och smärtor och givetvis, ersättning från Patientförsäkringen. Vilket borde vara rimligt när vi faktiskt har blivit skadade i sjukvården.

Vi som har haft oturen att bli skadade av epiduraler måste få snabbare hjälp och stöd och ha rätt till ett värdigt liv efter att vi har blivit skadade. Då menar jag rätt till bra vård och skadestånd och livränta självklart.

Vi har ju faktiskt fått våra liv förstörda av epidural när vi skulle föda barn.