söndag 6 november 2011

Artikel i Aftonbladet igår om patientsäkerhet - nollvision

Igår var det en artikel i Aftonbladet om patientsäkerhet och att många patienter blir skadade i vården på grund av bristande rutiner bland annat. Artikeln handlade också om att man i vissa  länder följer upp när patienter blir skadade för att skapa nya rutiner, för att patienter inte ska behöva bli skadade av samma orsaker igen. Det togs upp att det borde vara en nollvision för skador i vården och att det  när det sker skador borde sjukvården även här i Sverige utreda vad det beror på, för att i framtiden undvika att sådana skador sker igen.

Precis det efterlyser jag också.

Varför använder man inte oss som t ex har blivit skadade av epidural vid förlossning i forskningssyfte och utreder hur det faktiskt har gått till när vi har fått de skador som vi har fått? Istället verkar många läkare skydda varandra mot oss patienter för att inte peka ut någon annan läkare för att ha gjort något fel.  Vilket i förlängningen gör att vi inte får de rättmätiga skadestånd och livränta som vi borde ha, för att vi faktiskt har blivit skadade i sjukvården. Vi har också svårt att få den vård som vi behöver.

Sedan när det kommer till bevisbördan som vi har för att få ersättning från patientförsäkringen:

Hur ska vi patienter kunna bevisa vad som har hänt? 
Vi skriver inte våra egna journaler och har inget inflytande över vad som skrivs i journalen. Läkaren kan skriva i princip vad som helst eller inte skriva något. Vi får aldrig godkänna vad som skrivs i journalen utan det är helt upp till läkaren att skriva vad han/hon tycker. Eller, journalen kan komma bort precis som min BB-journal gjorde.

Jag har fått intryck av att många läkare skyddar sina kollegor in absurdum för att det inte ska komma fram att det sker felbehandlingar inom sjukvården. Läkare och annan vårdpersonal är också  människor och det är  självklart att det kan gå fel. Alla människor gör misstag ibland men då kan man väl erkänna att det har gått fel så att vi åtminstone får ersättning från patientförsäkringen som vi rätteligen ska ha och den vård som vi behöver.

De misstag/skador som beror på allvarlig försumlighet borde man inte blunda för utan styra upp så att inte flera ska behöva bli skadade på samma sätt. Även se över ansvarsfrågan i dessa fall.

Vi som har blivit skadade i sjukvården borde få erkännande och upprättelse och självklart ersättning i form av skadestånd och livränta och den vård som vi behöver.
Jag är säker på att det finns många bra läkare och övrig sjukvårdspersonal som mår väldigt dåligt av att patienter blir felbehandlade. Som verkligen vill göra gott med sitt arbete och hjälpa människor.

Jag länkar artikeln:

 http://www.aftonbladet.se/debatt/article13883738.ab