lördag 13 april 2013

Artikel i Arbetarbladet idag om patientförsäkringen

I tidningen Arbetarbladet är det idag en artikel om att fler patienter anmäler vårdskador än tidigare. Ökningen tros bero på att patientförsäkringen är mer känd nu.

Jag har tidigare gjort ett inlägg på min blogg om patientförsäkringen och hade då stöd av en artikel från LÖF. I den artikeln som jag hänvisade till fanns statistik på att det var 44 % av de anmälda skadorna som fick ersättning för åren 2003-2009 och att det betalades ut totalt 409 miljoner kronor under 2009. Det sas i den artikeln att de flesta ersättningsbelopp ligger under 25000 kr. Jag funderade då på, vilka det egentligen är som får ersättning från patientförsäkringen?

Om de flesta som får ersättning från patientförsäkringen får ersättningar på belopp under 25000 kr, då ligger de ju där och höjer upp statistiken/procenten på utbetalda ersättningar, vad jag förstår. Om varje ärende räknas lika mycket.

Så det skulle vara väldigt intressant att veta  hur många i antal av totalt antal som av dessa 44 %  har gett ersättning på under 25000 kr.

Jag är osäker på om de 409 miljoner kr som utbetalades under 2009 var nya försäkringsärenden som beslutats om under 2009, eller om det var gamla ärenden som släpar med år efter år, som ligger i det beloppet också. Typ för livränta (ersättning för förlorad arbetsförtjänst) för tidigare utdömda försäkringsärenden som betalas ut varje år, tills personen avlider.

Om det är så är det kanske inte alls många som har fått någon hög ersättning under året.

Jag undrade i mitt blogginlägg hur stor andel "svåra" skador som ersätts och hur många "lätta" skador som ersätts? Det skulle också vara intressant att veta vilka som inte får ersättning och på vilka grunder.

Jag länkade till artikeln från LÖF i mitt blogginlägg men nu när jag klickar på den så finns den inte tillgänglig längre.

Jag bifogar mitt tidigare inlägg:

http://anitasepiduralskada.blogspot.se/2010/11/vilka-kan-fa-ersattning-fran.html

I dagens artikel i Arbetarbladet sägs det att det förra året betalades ut 477 miljoner kr från patientförsäkringen och att 39 % av anmälda skador beviljades ersättning. Jag citerar från artikeln:

"Om man skadas inom vården kan man få ersättning för kostnader men också för lidandet och de men som man fått. Om man får en bestående skada som påverkar möjligheten att arbeta kan man även få ersättning för förlorade framtida inkomster.
Men bara för att man skadats i vården är det inte säkert att man får några pengar.
Förra året var det bara 39 procent av de som anmälde vårdskada som fick ersättning.
– En vanlig orsak är att den skada man vill ha ersättning för inte bedöms bero på behandlingen utan är en följd av den sjukdom man har. Det kan också vara så att skadan visserligen har orsakats av behandlingen men att man bedömt att den inte kunnat undvikas, säger Lena Mansnérus
Om man till exempel efter ett benbrott drabbas av benförkortning får man inte ersättning om skadan beror på benbrottet i sig, däremot om den hade kunnat undvikas med bättre behandling.
Och trots ökningen är det fortfarande bara en bråkdel av vårdskadorna som anmäls till patientförsäkringen.
Förra året fick man in totalt 12 900 skadeanmälningar medan Socialstyrelsens studier pekar på att över 100 000 patienter skadas varje år.
– Det finns ett stort mörkertal, konstaterar Lena Mansnérus"
 
Lena Mansnérus är utredningschef på patientförsäkringen (LÖF).

Bifogar länken:

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.5775043-fler-anmaler-vardskador-men-morkertalet-ar-stort

Jag har väldigt svårt att förstå resonemanget "att skadan inte har kunnat undvikas". 

Som i våra fall t ex:
Vi  åkte in till BB fullt friska för att föda barn och kom ut med skador efter epidural som påverkar hela resten av livet med svåra smärtor och handikapp. Skadan påverkar oss både fysiskt och ekonomiskt.

 In frisk till BB och ut sjuk.......

Inte kunnat undvikas................?

Hur tänker man då? 

Att föda barn är ingen sjukdom och är alltså inte ett livshotande tillstånd och man dör inte av att inte få epidural vid förlossning.

In frisk och ut sjuk..............

Vi kvinnor var inte ens medvetna om att det fanns några risker med epidural, det hade ingen upplyst oss om. I mitt fall sa doktorn bara en vanlig lokalbedövning, det gör vi ofta och det brukar gå så bra. Så jag var inte ens medveten om att jag skulle få epidural. Lokalbedövning för mig betyder inte epidural. Dessutom användes aldrig epiduralen eftersom jag fick narkos.

Några av de andra skadade kvinnorna blev övertalade av personalen på förlossningen att ta epidural för att det är så bra.

Anestesi och smärtläkaren Björn Bragée har skrivit till mig att han tycker att det är fruktansvärt illa.
Jag citerar vad han skrev till mig:

"Man bör vid planerade ingrepp i lugn och ro få både muntlig och skriftlig information innan, inklusive risken för infektioner och nervskador.  När det är mer akut skall man i alla fall veta att det inte är som att ta ett blodprov, precis, utan att man faktiskt är inne och behandlar i centrala nervssystemet."

Bifogar även länk till tidigare inlägg på bloggen med utdrag ur min advokats skrivelse till skiljenämnden där hon hänvisar till flera  artiklar som har skrivits av framstående anestesiläkare som visar på att det kan uppstå skador av ett felaktigt handhavande av epiduralkateter:

http://anitasepiduralskada.blogspot.se/2010/10/skrivelse-till-skiljenamnden.html

Bifogar även mitt tidigare inlägg på bloggen med  utdrag från skiljedomen som beskriver sjukdomsutveckling efter felaktigt handhavande av epiduralkateter:

http://www.anitasepiduralskada.blogspot.se/2010/10/utdrag-fran-skiljedomen-och-lite-egna.html

Varför betalas det inte ut ersättning i form av skadestånd och livränta från patientförsäkringen när vi blivit skadade vid förlossningen?

Hur kan skadan bli kvinnornas ansvar och problem? 

Det kan väl inte vara vårt fel att vi har blivit skadade.