måndag 15 december 2014

Finansinspektionen riktar hård kritik mot LÖF, patientförsäkringen

Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över patientförsäkringen, LÖF riktar hård kritik mot LÖF.

"Patientförsäkringen LÖF, som ägs av landstingen, har varken haft koll på hur de utrett patientskador eller vilka klagomål deras kunder har haft om verksamheten. Det har nu Finansinspektionen kommit fram till efter att ha granskat verksamheten. Kritiken mot patientförsäkringen är inte nådig och finansinspektionen kräver nya rutiner." Citerat från inlägget på TV4 Nyheterna, den 11 december.
Bifogar länken:
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3028603

Finansinspektionen påbörjade en granskning i höstas efter att de hade fått in ett trettiotal anmälningar mot patientförsäkringen, LÖF. TV4 Nyheterna tog upp detta den 19 november.

"Patienter som felbehandlats i vården kompenseras inte tillräckligt och dessutom behandlas de illa. Finansinspektionen ska nu utreda hur patientförsäkringen LÖF, den instans som man kan anmäla vårdskador till, egentligen hanterar felbehandlade patienter." Citerat från inlägget den 19 november.
Bifogar inlägg:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/fi-ska-granska-patientklagom%C3%A5l-3016563

Samma dag tog TV4 Nyheterna upp att flera vårdskadade anmäler försäkringsbolag.
"Cirka 30 personer har anmält LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, och nu utreds fallen nu av finansinspektionen. Ulrika Holmgren är en av de som drabbats" Citerat från inlägget.

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/fler-v%C3%A5rdskadade-anm%C3%A4ler-f%C3%B6rs%C3%A4kringsbolag-3017180

Det här är en väldigt välkommen granskning, inte minst för oss som har blivit skadade av epidural.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar