torsdag 27 oktober 2011

Tidningen: Föräldraguiden/gravid om råd inför förlossningen/smärtlindring

Idag var jag på en vårdcentral som även har mödravård och hittade där i väntrummet en tidning som heter Föräldraguiden gravid Vår/Sommar 2011, Tidningen ges ut av, "Allt för föräldrar". Den här tidningen når alltså många blivande föräldrar.

I tidningen tas det upp olika råd inför förlossningen, bland annat om smärtlindring. Det tas upp olika metoder för smärtlindring och som avslutande punkt tar man upp om epidural. Det sägs i artikeln att det är den mest effektiva metoden men också den mest komplicerade.

Jag såg på nätet att även i det sista numret tar man upp samma innehåll angående epidural.

Avslutningsvis sägs det att:

"Risken för allvarliga biverkningar är mycket liten, men de vanliga är klåda, svårigheter att hålla balansen och svårigheter att kissa. Allt detta går dock över efter ett par timmar".

Jag tycker att epidural/ryggbedövning förskönas fortfarande. Det tas lite väl lätt på komplikationer. Det här är ju aktuell information som går ut till många människor, inte bara blivande föräldrar eftersom tidningen fanns på en vårdcentral.

Folk i allmänhet tror ju att det i princip alltid går bra med ryggbedövning/epidural, När blivande föräldrar läser det här kan jag förstå att det är ganska lätt att säga ja till epidural eftersom det inte verkar särskilt riskabelt.

Vi är ju trots allt några som har blivit väldigt svårt skadade av epidural och fått våra liv förstörda med stora handikapp för resten av livet. Men det talas det inte om alls i artikeln

Bifogar länken till tidningen. Artikeln om smärtlindring/epidural är på sidan 55.

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=0g3pjn02&gInitPage=1

fredag 7 oktober 2011

Idag hörde jag talas om ännu en kvinna som har blivit skadad av epidural vid förlossning

Idag hörde jag talas om ytterligare en kvinna som under 2000-talet har blivit förlamad efter en epidural vid förlossning och satt i rullstol. Det var en väninnas vännina som berättade det här för mig.

Den kvinnan ska ha fått ersättning från patientförsäkringen efter många turer i PSR/LÖF.

Jag är lite osäker på om hon sitter i rullstol nu.

Så det finns ännu flera med skador efter epidural uppenbarligen.