lördag 27 augusti 2011

Vem är ansvarig för att min BB-journal är borta?

Som jag har berättat tidigare så är min journal från BB borta, vilket är väldigt märkligt tycker jag. Redan i januari 1999 var den borta när jag gjorde min anmälan till patientförsäkringen, (PSR).

Journalen känns som en väldigt viktig pusselbit för mig eftersom det borde stå en hel del intressanta uppgifter i den.

Efter att jag hade fått rådet från flera av mina vänner skrev jag i maj månad i år till Socialstyrelsen eftersom de är tillsynsmyndighet över sjukvården och tänkte att de skulle kunna hjälpa mig att få fram min journal.

Jag blev uppringd av handläggaren på Socialstyrelsen och hon sa att vi börjar med att beställa journalen från något landstingsarkiv, men att det kunde ta några månader.

Häromdagen skickade jag mail till handläggaren och frågade om de hade fått tag i BB-journalen nu eftersom det har gått tre månader sedan den beställdes (trodde jag).

Igår fick jag ett beslut från Socialstyrelsen som fokuserade på att jag, samtidigt som jag ville ha hjälp att hitta min BB-journal också hade framfört klagomål på den första neurologen, eftersom han har missat min diagnos bland annat under sin utredning, 1997. Därför ville jag göra en anmälan mot honom till Socialstyrelsen eftersom de har tagit över HSAN:s uppgift.

Jag vet att Socialstyrelsen inte granskar ärenden som är äldre än två år men i det här speciella fallet upptäcktes min diagnos Myelit, först 2009. Därefter har det inte gått två år. Jag kunde inte anmäla "missad diagnos" med mera, innan jag hade fått diagnosen.

Av Socialstyrelsens beslut kan man läsa:

"Skälen för beslutet

Socialstyrelsen granskar vanligtvis inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden. När det har gått så här lång tid kan det vara svårt att utreda vad som inträffat. Socialstyrelsen finner, i det här fallet, inte skäl att granska ärendet. Inte heller kan Socialstyrelsen hjälpa till att återfinna BB-journalen. Ärendet ska därför avslutas."

Beslutet var undertecknat av en sektionschef och min handläggare.

Min nuvarande neurolog har skrivit i intyg 2011-05-11 som jag hade  bifogat till Socialstyrelsen.

"Intyg angående sjukdom

Anita har alltsedan en epiduralbedövning i början av 90-talet upplevt motorisk och sensorisk nedsättning i nedre extremiteter. Kliniskt finns tecken till både motorisk och sensorisk nedsättning med stegrade reflexer och förhöjda vibrationströsklar. Sammantaget bild förenlig med genomgången myelit.
MR undersökning av ryggmärgen ger visst stöd för detta då man ser misstänkt signalförändring i cervikala ryggmärgen som skulle kunna vara en rest efter myelit. Sammantaget bedöms tillståndet således som rest efter genomgången myelit.

Under senare år har det tillkommit extrapyramdiala symptom där kliniken sammantaget med resultat av DAT scan ger underlag för bi-diagnosen Parkinsons sjukdom."

Min huvuddiagnos är Myelit och jag har även extrapyramdiala symtom.

I ansökan för parkeringstillstånd i september 2010 har min neurolog skrivit som diagnos:"Myelit" sedan 90-talet och under beskrivning av funktionshindret: Motorisk nedsättning, spastisk parapares, samt nedsatt balans i benen med en maximal gångsträcka på ett hundratal meter. Har även extrapyramdiala symptom och tar för detta Madopark.

I intyg i december 2010  har min neurolog skrivit att:  Funktionshindret är Spastisk parapares (= mototiskt bortfall) till följd av myelit sedan 90-talet och att detta gör att jag har svårigheter att gå, ökad uttröttbarhet, max gångsträcka ca 100 meter, nedsatt balans.

Jag skickade mail till handläggaren efter att jag hade fått beslutet igår där jag frågade om de på Socialstyrelsen överhuvudtaget hade beställt fram min BB-journal eftersom jag hade fått beslut om att de har avslutat mitt ärende?

Handläggaren hade ju sagt att hon skulle skriva efter journalen från något landstingsarkiv den 24/5 när jag pratade med henne.

Jag skrev också att om nu inte Socialstyrelsen tänker göra någonting för att jag ska få min BB-journal då undrar jag vilken myndighet jag ska vända mig till för att få hjälp med det?

En journal ska väl inte bara få försvinna?

Den kanske bara är "felsorterad"?  Medvetet eller ej.

För mig låter det som ett väldigt effektivt sätt att undanröja en obekväm journal.

Vart ska jag vända mig för att få hjälp att få fram min journal från BB?

Jag känner mig och är helt rättslös!

lördag 6 augusti 2011

En ny artikel om naturlig förlossning kontra förlossning med epidural

Idag kom jag över en ny amerikansk  artikel om naturlig förlossning kontra förlossning med epidural. Artikeln är skriven av Chris Kresser.

Av artikeln framgår att i USA är det väldigt populärt att ta epidural vid förlossning. Det nämns en så hög procentsiffra som 75 % ,  i Canada, 54 % och i England 22 %, om jag förstår artikeln rätt.

Personligen tycker jag att det är skrämmande siffror med anledning av det som jag har berättat tidigare som faktiskt kan inträffa.

Jag bifogar länken så de som vill kan läsa den:

http://thehealthyskeptic.org/natural-childbirth-v-epidural-side-effects-and-risks?utm_source=The+Healthy+Skeptic&utm_campaign=37d922463e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email