lördag 1 mars 2014

Information för gravida att läsa om ryggbedövning vid förlossning

Information till gravida om ryggbedövning vid förlossning som finns att läsa är:   
"Ryggbedövning som smärtlindring vid förlossning
 Information till dig som ska föda barn"

På sidan 7, i dokumentet från SFAI, står det:
"Skador på nervrötter eller ryggmärg

Övergående nervpåverkan, orsakat av att barnets huvud trycker på de nervstammar som löper
på bäckenbenets insida, är inte helt ovanligt efter förlossning och har inget samband med
ryggbedövning. Allvarlig och bestående nervpåverkan av ryggbedövningen i sig genom t ex
blödning, mekanisk skada eller infektion i ryggkanalen är ytterligt sällsynt. I Sverige har risken
beskrivits vara ca en på 200 000 bedövningar. Feber, huvudvärk och/eller ryggsmärtor upp till 3
veckor efter ryggbedövning kan vara tecken på allvarlig infektion och bör bedömas av läkare."

Jag gjorde i oktober 2010 ett blogginlägg där jag hänvisade till Vårdguidens information 
om ryggbedövning vid förlossning och i mitt blogginlägg hade jag skrivit:

"Det framgår av texten att det ibland kan bli skador på nervrötter och ryggmärg men att det 

är mycket sällsynt. Skador kan uppstå genom att nålen eller slangen kan ge en blödning, 
nervskada eller att en infektion i ryggkanalen uppkommer. Man har kommit fram till att risken
är 1 på 200 000 ryggbedövningar vid förlossningar."

När jag nu läser Vårdguidens (1177) information om ryggbedövning vid förlossning kan 

jag inte hitta någon information om att  skador kan uppkomma genom att nålen eller slangen 
kan ge en blödning och/eller nervskada. Det jag har hittat där är, jag citerar:

"Nervpåverkan

Det är mycket sällsynt att man får någon allvarlig och bestående nervpåverkan, som till 
exempel smärta, nedsatt känsel eller förlamning av ryggbedövningen i sig. I Sverige har
risken beskrivits vara cirka en på tvåhundratusen bedövningar.Nervpåverkan som beror på
att barnets huvud trycker på de nervstammar som löper på bäckenbenets insida är däremot
inte helt ovanligt efter en förlossning, men det har inget samband med ryggbedövning. 
Oftast går besvären över av sig själv.

Infektion

Om man får feber, huvudvärk och ryggsmärtor upp till tre veckor efter ryggbedövningen 
kan det vara tecken på en infektion. Eftersom de ibland kan vara allvarliga bör man 
kontakta vården."

Jag tycker att det är lite synd att det står så lite om blödningskomplikationer som kan uppstå. 
För även om det är en väldigt sällsynt komplikation, så inträffar det ibland iallafall.

Sedan tror jag att det kan vara så att de  flesta gravida kvinnor inte ens läser ovanstående information om ryggbedövning innan sin förlossning. De flesta kvinnor som jag har eller har haft kontakt med har i bästa fall diskuterat ryggbedövning med barnmorskan på mödravården innan förlossningen. Vad jag förstår har de flesta fått beskedet om möjliga biverkningar av epidural,  att man kan få lite huvudvärk efteråt. Det är den enda upplysning som de flesta har fått innan sin förlossning.

Dessutom framstår ju skaderisken som så oerhört liten, 1 på 200000 framstår som väldigt låg. 

Så nog tror jag att informationen till gravida innan förlossning kan och bör förbättras.