onsdag 13 mars 2013

Artiklar i senaste Läkartidningen om vårdskador, patientsäkerhet och etik.

Igår, 2013-03-12 publicerades en artikel i Läkartidningen nummer 11 som handlar om att personal som har varit inblandade i vårdskador också behöver hjälp att bearbeta det som har hänt.
I artikeln tas upp att:
"Ett systematiskt stöd i form av samtal med kolleger och chefer efterfrågades liksom en mer öppen attityd på arbetsplatsen till det faktum att alla begår misstag."

Sjukvårdspersonalen mår säkert också dåligt när det sker felbehandlingar i vården och kanske i synnerhet om de själva har varit inblandade på något sätt. Jag tror inte heller att personalen är oberörd och som jag har skrivit tidigare, läkare och övrig vårdpersonal är också människor och alla människor kan göra misstag.

Precis som jag också har skrivit tidigare tror jag att det är många som arbetar i sjukvården som mår dåligt av att patienter blir skadade och att skadade patienter inte ens får ersättning från patientförsäkringen. Det kan ju inte kännas bra för dem heller.

Bifogar länken:

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=19359

Avslutningsvis i artikeln rekommenderas läsarna att även läsa:

"Patientsäkerhet är sjukvårdens viktigaste strategiska fråga
Medicinsk kommentar" Jag citerar nedan från artikeln:

"Sammanfattat

Vårdskador drabbar tre offer - patienten, inblandade medarbetare och organisationen.

Patienten ska informeras om skadan, få ett beklagande och snarast ges adekvat behandling för skadan.

Inblandade medarbetare ska ges systematiskt krisstöd.

Patienten och medarbetarna ska göras delaktiga i arbetet med att ta fram åtgärder för att förhindra en upprepning."

Bifogar länken:

 http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=19352

Det låter väldigt lovande tycker jag. Det vore väl alldeles utmärkt om sjukvården vill och kan lära sig något av oss som har blivit skadade. Vi som är skadade vill inte att fler ska behöva drabbas av det som har drabbat oss. Så om sjukvården vill ha hjälp från oss på något sätt för att undvika att  sådana här skador sker i fortsättningen så är jag villig att hjälpa till om jag kan bidra med något.

I samma nummer av Läkartidningen finns också en artikel om etik där det står:

"En medicinsk etik baserad på principerna att göra gott, inte skada, respektera självbestämmande och vara rättvis bör kompletteras med en etik som framhåller önskvärda egenskaper (»dygder«) och förhållningssätt hos läkare och andra vårdgivare."

Bifogar länken:

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19364

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar