lördag 31 januari 2015

Många kvinnor skadas vid förlossning - kan det möjligtvis bero på det ökade epiduralanvändandet?

Reviderad 2016-08-17

Det framkommer mer och mer att många kvinnor skadas vid förlossning.

Kan det möjligtvis bero på det ökade epiduralanvändandet?

I en artikel i tidningen Må bra i decembernumret 2014, talas det om att så många som varannan kvinna skadas vid sin förlossning. Länkar artikeln:

http://mabra.com/varannan-kvinna-skadas-av-att-foda-barn/

På Nyhetsmorgon i TV4 den 18 december 2014 togs också upp att förlossningsskador är väldigt vanligt. Det kan bero på att antalet instrumentella förlossningar ökar sägs det i inslaget. Som i sin tur vad jag har förstått kan bero på att epiduralanvändandet också har ökat. Barnmorskeförbundets ordförande, Ingela Wiklund är intervjuad i inslaget.
Länkar inslaget:

https://www.youtube.com/watch?v=txaD81z0Q3o 

Läs även mitt tidigare blogginlägg som handlar om en intervju som är gjord i Svenska Dagbladet i juli 2013 med representanter från barnmorskorna. Citerar från blogginlägget:
"Stockholm ligger högst i landet när det gäller epiduralbedövningar bland föderskor – men också allvarliga bristningar. Enligt de barnmorskor SvD talat med är det ökade epiduralanvändandet direkt kopplat till barnmorskornas stress och brist på tid"
Länkar hela blogginlägget:
 

http://anitasepiduralskada.blogspot.se/…/intressant-artikel…

Tidningen GT tog den 18 december 2014 upp att förlossningsvården blöder och håller på att bli en förlossningsfabrik. Barnmorskor slutar för att arbetssituationen är mer eller mindre omöjlig.
Länkar artikeln: 

http://www.expressen.se/gt/helena-pa-vag-att-bli-en-forlossningsfabrik/ 

Bifogar även länk till ett reportage om mig och min skada efter epidural som var  i Nr 10/2014 i tidningen Allas. I reportaget uttalar sig även barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och Dr Björn Brageé (även "Arga doktorn i SVT), om epiduralanvändandet vid förlossning och risker med det. 

http://allas.se/ryggbedovning-skonsamt-eller-skadligt/

Jag har tidigare gjort ett blogginlägg om en amerikansk artikel om risker med epiduraler vid förlossningar. Jag bifogar hela det blogginlägget:

http://www.anitasepiduralskada.blogspot.se/2014/07/medical-risks-of-epidural-anesthesia.html

Det finns advokater i USA som verkar ha specialiserat sig på förlossningsskador och då även på epiduralskador. Se bifogad länk:

http://www.birthinjuryjustice.org/what-can-go-wrong-with-the-birth-process/potentially-dangerous-medications/anesthisia-related-negligence/

De säger i artikeln i länken nedan, jag citerar:
 "If not properly performed, the mother can suffer from the following epidural injuries:

 • Nerve damage
 • Seizures
 • Headaches
 • Cardiac arrest
 • Difficulty breathing
 • Wrongful death"

Det framgår även att barnet kan bli skadat.

Jag hittade en annan artikel där advokater i USA också tar upp problematik som kan uppstå av epidural. Se bifogad länk:
http://www.hg.org/article.asp?id=30006

De problem som kan komma efter epiduralen är, jag citerar direkt från artikeln:

"• Severe headaches
• Difficulty urinating
• Nausea and shivering
• Variability in fetal heart rate
• Improper positioning of the infant
• Respiratory depression in the infant
• Permanent nerve damage to the mother
• Spike in temperature (fever)

The last complication is particularly alarming. A recent study out of Boston found that epidural-related fevers can lead to problems in infants, including poor muscle tone, difficulty breathing, seizures and low Apgar scores (which measure an infant's general health)."

Mina egna reflektioner är:

Vad händer vid flera stick och om samma nål används igen, vilket förekommer ibland? 
Då kan det väl komma in virus/bakterier i hela ryggkanalen och ända upp till hjärnan.

Jag undrar även vad som händer med nerverna i ryggen om man ligger på rygg i många timmar som åtminstone jag gjorde vid min förlossning 1992,  med epiduralkatetern insatt hela tiden? 
Det blir ett väldigt stort tryck.  
Då kan väl nerver bli förstörda.

Kan det inte bli ett hematom (blödning) i ryggkanalen då också,  förutom att nerver kan bli skadade av trycket?

Durapunktion, som kan uppstå vid felstick kan i sig ge en blödning/hematom vad jag förstår. Flera stick ska visst också medföra de riskerna. 

Vad jag förstår av tidigare gjort blogginlägg om information som fanns att läsa på Vårdguidens hemsida i oktober 2010,  kan det ibland bli skador på nervrötter och ryggmärg och att skador kan uppstå genom att nålen eller slangen kan ge en blödning, nervskada eller att en infektion i ryggkanalen uppkommer.

2010-10-23 gjorde  jag ett inlägg på min blogg där jag skrev om den information som då gick att läsa på Vårdguiden om ryggbedövning vid förlossning, jag citerar:

"Enligt information på Vårdguidens hemsida står att läsa att feber, huvudvärk och/eller ryggsmärtor upp till tre veckor efter ryggbedövning kan vara tecken på allvarlig infektion och bör bedömas av läkare."

"Det framgår av texten att det ibland kan bli skador på nervrötter och ryggmärg men att det är mycket sällsynt. Skador kan uppstå genom att nålen eller slangen kan ge en blödning, nervskada eller att en infektion i ryggkanalen uppkommer."

Det sista stycket är inte med i sin helhet längre på Vårdguidens hemsida om ryggbedövningar vid förlossningar. 

Länkar hela blogginlägget:
http://anitasepiduralskada.blogspot.se/2010/10/vardguiden-angaende-ryggbedovning-vid.html

2010-10-25 gjorde jag också ett blogginlägg där jag tog upp att redan 1999 tog man upp som en programpunkt på Läkarsällskapets riksstämma:

"SKA VI VERKLIGEN STICKA FOLK I RYGGEN?"

Jag citerar från det blogginlägget:

"Redan 1999 på Svenska Läkarsällskapets Riksstämma under punkten 25 MS i programmet togs problemet upp under rubriken:

"SKALL VI VERKLIGEN STICKA FOLK I RYGGEN?"

Man belyser att det under senare tid har kommit fram att det finns vissa risker med ryggbedövningen och att det under stora uppföljningsstudier har visat sig att det regelbundet händer att patienter har fått svårartade nervskador som kan vara livet ut.

I interpellation  2001/02:376 till den dåvarande socialministern om ersättning enligt patientskadelagen togs  upp att  patienter ska kunna få ersättning enligt patientskadelagen för sin skada om man skadas inom svensk hälso- och sjukvård.  Problemet att vissa patienter faller mellan stolarna och inte får ersättning från patientförsäkringen, togs upp. Som ett exempel i interpellationen tas det upp att en drabbad patientgrupp är kvinnor som fått skador efter epiduralbedövning vid förlossning. Att kvinnorna har råkat oförtjänt illa ut vid förlossningen vid en vanlig behandling och att de inte heller har rätt till ersättning från patientförsäkringen."

"Att det är en nästintill försvinnande liten patientgrupp gör inte frågan mindre viktig. I värsta fall handlar det om skador som är bestående livet ut. Utöver många års lidande för både de drabbade kvinnorna och deras familjer, handlar det dessutom om försämrade möjligheter till arbete och inkomster".

"I utredningen tar man upp problematiken med skador som har uppstått av epiduralbedövning vid förlossning och att det kan bli skador av både läkemedlet och tillvägagångssättet.
"De uppkomna skadorna har som regel bestått i känselnedsättning eller värk i rygg och benmuskler, men även fall av försvagning av muskler eller t o m förlamning har förekommit"
 
Länkar hela blogginlägget:
http://anitasepiduralskada.blogspot.se/2010/10/vad-som-redan-ar-kant-angaende.html

Som jag har skrivit tidigare är jag inte sjukvårdsutbildad på något sätt men  jag har gjort min alldeles egna personliga resa i sjukvård och genom svenskt patientförsäkringssystem och har då läst och lärt mig en hel del. Jag hoppas inte att jag retar upp någon doktor nu för det är inte min avsikt.

De kvinnor som blir skadade av epidural vid sina förlossningar måste få hjälp efteråt och därför borde en specialistmottagning inrättas för de med misstänkta epiduralskador där det finns samlad kompetens. Det vill säga olika specialister, anestesiläkare,  neurolog och kanske även gynekolog, vad vet jag. Men en mottagning där man är öppen för att dessa skador faktiskt finns och där kvinnorna kan få hjälp med undersökningar och behandlingar av olika slag. Även att få hjälp att sätta ett orsakssamband med epiduralen för att kunna få ersättning från patientförsäkringen.
Dit patienter har rätt att söka sig själva  om hon nu inte hittar en välvilligt inställd doktor som har lust att skriva en remiss. Det här borde gälla även för de som har blivit skadade av epidural vid operationer vilket också händer, så det kan gälla även män.

Som det är nu så åker dessa skadade kvinnor runt i sjukvården och ingen vill ta tag i det här. Jag har kontakt med flera av de här kvinnorna och de går på starka smärtmediciner efter förlossningen men ingen vill se sambandet med epiduralen. En del har som migrän och en del har skiftande förlamningstillstånd med mera men alla av oss har värk i kroppen. En ung kvinna beskrev det som att det känns som om ryggen har gått av och det känner jag också igen, precis så har det varit för mig också.

Dessa kvinnor får även svårt att få ersättning och vara sjukskrivna trots att de inte kan arbeta längre och riskerar utförsäkring från Försäkringskassan. Det antyds gärna att det skulle vara psykiska orsaker till sjukdomstillståndet som kan vara att man inte kan gå längre.....eller har kronisk migrän och värk i hela kroppen.

Det är oerhört frustrerande för oss som har råkat ut för det här dels för att det är en alldeles omöjlig bevisbörda gentemot patientförsäkringen kombinerat med en oerhörd sorg, ilska och maktlöshet över hur livet har blivit för oss efter våra förlossningar. Så det är verkligen inte konstigt att vi blir ledsna ibland och gråter utan att vi för den skull är psykiskt sjuka. En ganska normal reaktion skulle jag vilja säga.

Det är många personliga tragedier bland oss skadade kvinnor. Ekonomisk ruin och dessutom handikapp och värk för resten av livet och vem bryr sig?

Kvinnor fortsätter att föda barn  i Sverige och i hela världen under dessa villkor och dessutom utan ett fungerande skyddsnät för att de inte har något annat val. Gravida kvinnor kan inte backa ur och säga - jag struntar i att föda barn just nu eftersom plats på BB och patientsäkerhet inte kan garanteras för mig och mitt barn. Det går inte  att  skjuta på förlossningen några veckor/månader eller år utan det sker när det sker.

Jag hävdar fortfarande att gravida kvinnor inte är medvetna om att det finns så stora risker med att ta epidural vid förlossning. De får inte information innan förlossningen på mödravården vilket borde vara rimligt. Om man innan förlossningen söker på ryggbedövning på internet så kommer man till Vårdguidens, 1177 information där det talas en del om riskerna. Dessvärre tror inte jag att så många läser det innan förlossningen utan de litar på att mödravården skulle ta upp det här med dem innan förlossningen om det fanns risker med det.

Det kan väl ändå inte finnas någon enda kvinna som vill ha handikapp och värk för resten av livet för en mindre smärtsam förlossning? 

En förlossning pågår ett antal timmar och ja,  det är smärtsamt men satt i relation till att ha handikapp och smärtor för resten av livet som ger stora svårigheter att ta hand om sig själv och sitt barn och även ger ekonomiskt katastrofala följder, så är det nog ändå överkomligt.

Alla blir inte skadade men vi är betydligt fler än de som syns i statistiken.

Jag har väldigt svårt att förstå att födande kvinnor lämnas utan barnmorska under aktivt pågående förlopp. Det är mycket som kan gå snett under en förlossning. En förlossning är väl att jämställa med en operation  och man lämnar väl inte patienten på operationsbordet mitt under pågående operation.

Så varför lämnas födande kvinnor i aktivt skede utan barnmorska?

Är det verkligen ett klokt samhällsekonomiskt beslut att fördela våra skattepengar på det sättet så att barnmorskorna måste förorda epidural till de födande kvinnorna för att de ska hinna med sitt arbete?

Jag tycker att det är väldigt skrämmande och beklämmande att det här verkligen händer gravida kvinnor i vårt rika land Sverige, år 2016,  oavsett vem som är ansvarig.


Min egen kommentar 2015-02-24: 

Igår var det i tidningen Kvällsposten/Expressen en artikel om en kvinna som har blivit förlamad efter ryggbedövning/epidural. Jag bifogar länken:
http://www.expressen.se/kvallsposten/kvinna-fick-forlamning-efter-ryggbedovning/


En ny kommentar från mig 2015-03-06 med anledning av artikel i Amelia.se om att förlossningsskadorna i Sverige ligger väldigt mycket högre än i andra länder. Jag citerar från artikeln: 

" - Andelen kvinnor med skador under förlossning utan instrument:

1. Polen: 0,1 procent
2. Israel: 0,3 procent
3. Italien: 0,4 procent
4. Slovenien: 0,4 procent
5. Portugal: 0,5 procent
--- Sverige: 3,5 procent

- Andelen kvinnor med skador under förlossning med instrument:

1. Polen: 0,5 procent
2. Israel: 1,3 procent
3. Italien: 1,3 procent
4. Slovenien: 1,6 procent
5. Portugal: 1,8 procent
--- Sverige: 12,7 procent"

Återigen, hur kan vi  i vårt rika land tillåta att det här händer?

Länkar artikeln:
http://www.amelia.se/artiklar/svenska-kvinnor-bland-de-i-europa-som-far-mest-forlossningsskador/ 
2 kommentarer:

 1. kattiz_78@hotmail.comfredag, 12 februari, 2016

  Hej!
  Jag undrar vilket råd du skulle ge mig. Har en 10 mån gammal dotter o ett bestående besvär en bort domnad/ stickande känsla i höger fot. Benet var helt borta flera dygn efter förlossningen, jag var halt o knappt tog mig fram i flera månader, styrka är betydligt svagare i höger ben än vänster. Har i november skickat mitt ärende till LÖF o patientnämnden. Svaret därifrån är att min skada inte hade gått att undvika o behandlingen har gjorts korrekt. Har nu börjat fundera på att överklaga. Alternativet är att väcka åtal i Tingsrätt. Sistnämnda låter dyrt ifall jag förlorar. Hur ska man habtera situationen på bästa möjliga sätt?

  SvaraRadera
 2. Hej,

  Jag hittade din fråga nu över två år senare.
  Du kan skicka mail till mig på blomma25@gmail.com om du vill.

  I Sverige har vi en patientförsäkring, LÖF som man tror ska fungera när man har otur att bli skadad i sjukvården men jag vet bara en enda kvinna som har fått ersättning för sin svåra epiduralskada och hon fick enligt uppgift 15.000 kr totalt.

  Då var hon både förlamad och satt i rullstol och hade extremt svår smärtproblematik och måste periodvis läggas in på sjukhus och sövas ner för att hon orkade inte med sina svåra smärtor. Hon fick senare en smärtpump insatt i ryggen.

  Vi övriga har fått avslag från LÖF med motiveringen att skadan inte varit undvikbar eller att det inte är ett övervägande sannolikt orsakssamband med epiduralen.

  Så bevisbördan är helt orimlig.

  Hur ska vi skadade någonsin kunna bevisa ett övervägande sannolikt orsakssamband.

  Det är väl klart att skadan hade kunnat undvikas - hade inte epiduralen satts så hade den undvikits.

  Vi har inte en chans, vi är helt rättslösa.

  Tråkigt nog är det svaret på din fråga.

  Med vänliga hälsningar
  Anita

  SvaraRadera