torsdag 11 juli 2013

Intressant artikel i SvD idag om det ökande epiduralanvändandet vid förlossningar

Idag är det en väldigt intressant artikel i SvD om att den stressade arbetssituationen för barnmorskorna gör att många kvinnor tar epidural vid sina förlossningar. Detta för att personalens arbete ska fungera bättre.

Jag citerar från artikeln;
"Stockholm ligger högst i landet när det gäller epiduralbedövningar bland föderskor – men också allvarliga bristningar. Enligt de barnmorskor SvD talat med är det ökade epiduralanvändandet direkt kopplat till barnmorskornas stress och brist på tid" 

Jag länkar artikeln:
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/barnmorskor-stress-tvingar-till-bedovning_8337094.svd

Det sägs i artikeln att, "– Det är ett tydligt samband. En kvinna som inte tar bedövning måste ha stöd hos sig hela tiden. Har hon inte det så ser vi att hon önskar epidural tidigare, säger Ia Jeppson."

Är inte vi tillräckligt viktiga för att prioriteras i sjukvården när vi föder barn?

Borde inte patientsäkerheten för både mamma och barn kunna garanteras i mycket högre utsträckning än vad den verkar göra nu?

Är inte det rimligt att kvinnor har rätt att få stöd under förlossningen om vi inte vill ha epidural?

Alla vill inte ha epidural.  Jag har tidigare berättat på min blogg att flera av kvinnorna som har blivit skadade av epidural, inte ville ha epidural vid sina förlossningar men att de övertalades av personalen, för att det skulle vara så bra. Det visade sig efteråt  att det inte alls var bra för dem.

Politikerna tror kanske att det går att spara pengar i förlossningsvården och i ett kortsiktigt perspektiv blir det kanske besparingar genom att minska personalen. Men ur ett långsiktigt perspektiv kan det väl knappast bli det med alla kvinnor som blir skadade under sina förlossningar. Som efter förlossningen får söka hjälp för sina besvär i sjukvården och därigenom belastar sjukvården betydligt mer än om det hade blivit rätt från början.

Varken ur ett ekonomiskt eller mänskligt perspektiv kan det  vara någon  besparing på sikt. Utan snarare ett stort slöseri.

Vi som har blivit skadade av epiduraler och har fått våra liv förstörda vid förlossningen utsätts för ett onödigt lidande och får leva med svåra handikapp och smärtor resten av livet med en mycket sämre livskvalité och ekonomi. Vi blir förtidspensionerade eller är långtidssjukskrivna, vilket medför en mycket försämrad ekonomi livet ut för oss genom att vi inte kan arbeta mer.

Det kan väl knappast vara någon besparing för samhället?


Min egen kommentar,  2013-07-30
Det framkommer mer och mer under den debatt som pågår om förlossningsvården, att födande kvinnor mer eller mindre tvingas till att ta ryggbedövningar vid sina förlossningar för att få personalens arbete att fungera bättre. 

Vid en intervju som gjordes med två barnmorskor i TV4 Nyhetsmorgon den 15/7, framgår att det sätts ryggbedövningar för att barnmorskorna inte har tid att sitta hos de födande kvinnorna och för att kvinnorna ska vara tysta. Det har jag också hört från en kvinna som inte ville ha ryggbedövning vid sin förlossning. Hennes anestesiläkare som skulle sätta ryggbedövningen sa till henne,  att här får alla ryggbedövning för att personalen inte orkar med skriken. 

Jag har förståelse för barnmorskornas situation också. Har de så fruktansvärt stressigt på grund av att det är alldeles för lite personal så vad ska de göra?

Men vad händer med patientsäkerheten och kvinnornas valfrihet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar