fredag 8 april 2011

Länk till artikel om biverkan av epidural och om myelit och min egna diagnos

Jag hittade en engelsk artikel om en kvinna som hade fått epidural vid förlossning och efter hemkomsten blev hon förlamad. Efter utredning konstaterades att hon hade fått ett tvärgående myelit eller TM vars effekter kan vara liknande som vid MS.

http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en|sv&u=http://www.dailymail.co.uk/health/article-470239/An-epidural-cost-years-motherhood.html

Efter att hon hade fått specialistvård så lyckades hon få tillståndet att gå tillbaka men det skedde först efter fem år. Dvs, fem år var hon förlamad och fick jobba oerhört hårt själv för att komma tillbaka.

Jag hittade en intressant länk till när jag googlade på "Myelit,  TM". Se nedan:

http://www.myelitis.org/local/scandinavia/tm-sv.htm

Myelit är inflammation i ryggmärgen.

Myelit kan utvecklas efter en infektion.

Myelit kan se ut som MS vad jag förstår.

I början såg min sjukdom ut som MS.

Ett misstänkt inflammatoriskt resttillstånd efter ett tidigare (gammalt) myelit, är en av mina diagnoser.

Min huvuddiagnos är Myelit och MS är helt utesluten.

Under senare år har jag utvecklat extrapyramdiala symtom också.

I ansökan för parkeringstillstånd i september 2010 har min neurolog skrivit som diagnos:"Myelit" sedan 90-talet och under beskrivning av funktionshindret: Motorisk nedsättning, spastisk parapares, samt nedsatt balans i benen med en maximal gångsträcka på ett hundratal meter. Har även extrapyramdiala symptom och tar för detta Madopark.

I intyg i december 2010  har min neurolog skrivit att:  Funktionshindret är Spastisk parapares (= mototiskt bortfall) till följd av myelit sedan 90-talet och att detta gör att jag har svårigheter att gå, ökad uttröttbarhet, max gångsträcka ca 100 meter, nedsatt balans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar